Prasības

Metāllūžņu pieņemšanas kopējās prasības:

Metāllūžņu pieņemšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.960 „Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību”.

Metāllūžņu radiācijas fons nedrīkst pārsniegt pieļaujamās normas Metāllūžņiem ir jābūt atbrīvotiem no ugunsbīstamiem un sprādzienbīstamiem priekšmetiem; Metāllūžņi nedrīkst saturēt kaitīgas vielas.

 • Metāllūžņos nepieņemam:
 • Sprādzienbīstamus priekšmetus,ieroču daļas un kaujas munīcija,
 • Jebkura veida metaliskus tilpumus, kuri ir ar kaitīgiem ķīmiskiem atlikumiem..
 • No fiziskām personam nepieņemam: ūdens skaitītājus; dzelzceļa sliedes; kanalizācijas lūkas; ceļa zīmes; transformatoru stacijas kā arī dažādas detaļas no tām.
 • elektrovadus, telekomunikāciju vadus saskaņā  ar spēkā esošo likumdošanu;

 

 • vara (vai tā sakausējumu) vai alumīnija (vai tā sakausējumu) stiepļu (diametrs – 1,5 mm vai lielāks, ar izolāciju vai bez tās) atgriezumus un lūžņus;
 • savītu vara (vai tā sakausējumu) vai alumīnija (vai tā sakausējumu) stiepļu (atsevišķas stieples diametrs – 1 mm vai lielāks, ar izolāciju vai bez tās) atgriezumus un lūžņus;
 • tādu vadu un kabeļu atgriezumus un lūžņus, kuri satur iepriekš minētās stieples;
 • tādu trošu atgriezumus un lūžņus, kas satur vara (vai tā sakausējumu) vai alumīnija (vai tā sakausējumu) stieples (diametrs – 1,5 mm vai lielāks);
 • jebkura profila vara (vai tā sakausējumu) vai alumīnija (vai tā sakausējumu) vadu vai kabeļu atgriezumus un lūžņus, ja to nominālais šķērsgriezuma laukums ir 85 mm vai lielāks; 
 • daudzpāru elektronisko sakaru tīklu kabeļu atgriezumus un lūžņus, kuri satur vara dzīslas ar diametru no 0,3 mm līdz 1,2 mm.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com