BLRT Grupp biedrs

Laimes ratu

lv

Akcijas noteikumi:

 1. Akcijas rīkotājs ir SIA „REFONDA”, juridiskā adrese: Katlakalna iela 9, Rīga, Latvija, LV-1073, reģ. nr. 40003981529 (Atļauja b kategorijas piesārņojošai darbībai: RI13IB0057)
 2. Akcijas norises sākuma datums ir 2015. gada 24. augusts. Akcijas norises beigu datums ir 2015. gada 13. septembris.
 3. Akcija noris SIA „REFONDA” laukumā, Rīgā, Ledurgas ielā (krustojums ar Tvaika ielu).
 4. Uzmānību!!! Akcija ir spēkā tikai attiecībā uz fiziskām personām. Metāllužņi tiek pieņemti atvestie ar autotransportu.
 5. Laimes rats ir jāgriež pirms faktiskās metāllužņu pārdošanas. T.i. fiziska persona, kura grib nodot metāllužņus, pirms sveršanas un pirms visu dokumentu noformēšanas griež laimes ratu; noskaidro atvesto metāllužņu galīgo cenu un pēc tam noformē darījumu.
 6. Bonusa cena tiek pieskaitīta pie standarta cenu lapas cenas, ar kuru var iepazīties sadaļā „cenas” http://www.refonda.lv/cenas/cenas. (Piemēram, ja standarta cena 3A kategorijai – 160 Eiro tonnā un uzgriezta bonusa vērtība laimes ratā – 10 eiro, tad galīgā cena par kategoriju 3A - 170 Eiro tonnā (160 + 10)
 7. Bonuss krāsainiem metāliem rēķinās trīskāršā apmērā (t.i. ja vērtība uz laimes rata ir 10 Eiro, tad pie standarta cenas pieskaitās 30 Eiro (10 Eiro*3).
 8. Bonuss, atkarībā no uzgrieztās vērtības uz laimes rata, ko iespējams saņemt ir – 1,2,3,5,10 Eiro par 1 tonnu.
 9. Bonuss ir spēkā uz visām metallužņu kategorijām, kuri ar atvesti vienā reisā.
 10. SIA „REFONDA" ir tiesības grozīt vai mainīt šos noteikumus, publiskojot grozījumus vai izmaiņas www.refonda.lv
 11. Jebkuros jautājumos, kurus nenosaka šie noteikumi, SIA„REFONDA"  var pieņemt vienpusēju lēmumu, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvos aktus un šos noteikumus.
 12. Metāllūžņu pieņemšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.960 „Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību”.